Příměstské tábory

 

Spolupracujeme s Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří na realizaci příměstkých táborů.

Na 1. a 4-8. turnusu budou naši vedoucí.

 

v rámci projektu Spokojenost rodičů v práci i v rodině (r.č.:CZ.03.1.51/0.0./0.0./15_013/0000254)

nepobytové

PŘÍMĚSTSKÉ  TÁBORY

ZDARMA

PRO DĚTI 1.STUPNĚ ZŠ (1.-5.tříd)

Termíny turnusů:

1.turnus                       10.7.-14.7.2017

2.turnus                       17.7.-21.7.2017

3.turnus                      24.7.-28.7.2017

4.turnus                      31.7.-4.8.2017

5.turnus                      7.8.-11.8.2017

6.turnus                      14.8.-18.8.2017

7.turnus                      21.8.-25.8.2017

8.turnus                      28.8.-1.9.2017

 

Denní provoz:                 od 7:00 do 18:00 hodin

Obsahem programu táborů budou běžné táborové aktivity – tj. sportovní činnosti, hry, soutěže, tvořivé aktivity apod. Případně možnost výletů do blízkého okolí města či mimo město.

 

Dítě se může zúčastnit i více turnusů.

 

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. budou hradit jízdné

a vstupné na případné další aktivity.

 

Přihlášku do příměstského tábora:

naleznete na webových stránkách www.vcp-zatec.cz; popř. si ji můžete vyžádat na emailové adrese: detskyklubzatec@seznam.cz nebo bude k dispozici v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 745, Žatec a v Dětských klubech při 1.ZŠ (Petra Bezruče 2000), 2.ZŠ (Gymnázium, Studentská 1075), 3.ZŠ (nám.28.října 1019), 5.ZŠ (Jižní 2777).

Bližší informace: Mgr. Ing. Blanka Hodanová (723 517 906).

 

 

Podmínky:

Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti), musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce dítěte do příměstského tábora, tyto pak předloží níže uvedené doklady.

Formy prokazování:

  • u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá práci
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu