3.3.2017

Příměstské tábory

Spolupracujeme se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří na realizaci příměstkých táborů.

v rámci projektu Spokojenost rodičů v práci  i v rodině na Rakovnicku a  Žatecku  (r.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007971)

nepobytové

PŘÍMĚSTSKÉ  TÁBORY

ZDARMA

PRO DĚTI 1.STUPNĚ ZŠ (1.-5. již absolvovaná třída)

Termíny turnusů:

1.turnus                         12. – 16. srpen 2019

2.turnus                         19. – 23. srpen 2019

3.turnus                         26. – 30. srpen 2019

 

Denní provoz:                 od 7:00 do 17:00 hodin

 

Obsahem programu táborů budou běžné táborové aktivity – tj. sportovní činnosti, hry, soutěže, tvořivé aktivity apod.. Případně možnost výletů do blízkého okolí města či mimo město. Vedoucí tábora jsou dlouholetí vedoucí skautů v Žatci

Dítě se může zúčastnit i více turnusů.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. budou hradit jízdné

a vstupné na případné další aktivity.

Přihlášku do příměstského tábora:

Přihláška ke stažení zde. 

Přihlášky zasílejte na email: detskyklubzatec@seznam.cz, nebo osobně odevzdejte ve Vzdělávacím centru Podkrušnohoří, z.s. (ulice Masarykova 745, Žatec).

Bližší informace: Martin Štíbr – 774 431 179

Podmínky:

Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce dítěte do příměstského tábora, tyto pak předloží níže uvedené doklady.

Formy prokazování:

  • u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá práci
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu