30.8.2016

Sponzoring

Finanční podpora:

Členské příspěvky tvoří malou část výdajů skautů, protože chceme mít kvalitní program a finančně dostupný pro všechny děti, snažíme se peníze získat i jinými způsoby. Většina našich peněz prochází z dotací od MŠMT a MÚ Žatec. Proto Vám nabízíme možnost sponzorovat naši činnost. Jelikož jsme jako Junák nezisková organizace, je možné při sponzorování získat některé daňové výhody.

  • Informace o odpisu daní: Poskytnutý dar snižuje u dárce základ daně z příjmu fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce činí alespoň 1000 Kč.

Materiální podpora:

Samozřejmě však využijeme i jinou formu sponzoringu, než finanční. Typickými příklady toho, co pomůže jsou:

  • tisk a kopírování – ač se to někomu může zdát zvláštní, utratíme ročně nemalou částku za tisk materiálů (černobílý i barevný, na schůzky i propagaci).
  • propagace – pokud by se kupříkladu vaše firma chtěla zviditelnit, nabízíme možnost reklamy na našich webových stránkách a tiskovinách.

Co udělat, když chci sponzorovat:

Ideální je kontaktovat vůdce střediska. Ten Vám sdělí aktuální potřeby a také upřesní informace, které jsou zde jen nastíněné.