Schůzky 2019/2020

Skauti a skautky – úterý od 16:00 do 17:30

První schůzka 3.9.2019

Vedoucí schůzek: Martin Štíbr – Chico – 604 515 400

Vlčata a světlušky – čtvrtek od 16:00 do 17:30

První schůzka 5.9.2019

Ivana Štejnarová – 604 459 696

Hobiti – pátek od 16:00 do 17:30

První schůzka 13.9.2019 (dočesná)

Jana Brabcová- Pandy –